AVG

Pas op de Plaats - Voetreflexzonetherapie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.
Persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden beveiligd digitaal opgeslagen en gebruikt voor administratieve doeleinden met betrekking tot de geleverde diensten. Geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt deze gegevens, indien gewenst, inzien en laten aanpassen of laten verwijderen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Ondanks de grootste inzet om tot een positief resultaat te komen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandelingen. Ik nodig u ten alle tijden uit om hierover in gesprek te gaan. Voor ons beiden is het fijn om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar, dan kun u hier melding van maken bij een onafhankelijke geschillencommissie: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Op de website van de VNRT kunt u alles lezen over deze klachtenregeling.

​Enkele links:

Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten: www.vnrt.nl

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg: www.scag.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: www.rbcz.nu

Tuchtrecht Complementaire Zorg: www.tcz.nu

Let op... m.i.v. januari 2023 ben in niet meer aangesloten bij de VNRT. De behandelingen zullen hierna niet meer in aanmerking komen voor vergoeding